Ordliste
Absencer
Pludseligt stirrende blik, fjernhed, mulig øjendrejning opad, evt. lidt fumlen med fingrene. Varighed fra 1 til cirka 10 sekunder. Der er intet forvarsel og ingen reorienteringsfase. Barnet fortsætter efter anfaldet typisk med den aktivitet, det var i gang med.

Automatismer
Automatiske, formålsløse handlinger eller bevægelser, man foretager sig under anfald med bevidsthedspåvirkning.

Afasi
Forstyrrelse i sprogfunktionen, hvor evnen til at formulere sig og/eller evnen til at forstå tale helt eller delvist forsvinder.

Astatisk
Slaphed, tab af stivhed i muskulaturen. Medfører fald. Et astatisk anfald kaldes også et atonisk anfald.

Déjà-vu
Ukendte ting eller situationer forekommer pludselig bekendte

Jamais-vu
Kendte ting eller omgivelser forekommer pludselig fuldstændig fremmed

EEG
Undersøgelse hvor man registrerer hjernens elektriske aktivitet ved hjælp af elektroder placeret på hovedet.

Ekspressiv afasi
Forstyrrelse i sprogfunktionen, hvor evnen til at formulere sig helt eller delvist forsvinder.

Encefalitis
Hjernebetændelse.

Encefalopati
Sygdom i hjernen.

Generaliseret tonisk klonisk krampeanfald
Epileptisk anfald, hvor de abnorme impulser involverer hele hjernen. Anfaldet starter med stivnen i kroppen, der afløses af rytmiske ryk i hele kroppen.

Hypsarytmi
Særlig forandring i EEG, som ses ved infantile spasmer.

Hydrocefalus
Vand i hovedet, som følge af at afløbet af vædske fra ventriklerne i hjernen er forhindret.

Impressiv afasi
Forstyrrelse i sprogfunktionen, hvor evnen til at forstå talt sprog helt eller delvist forsvinder.

Idiopatisk
At årsagen er idiopatisk vil sige, at der ikke er en tilgrundliggende hjerneskade.

Komplekst partielt anfald
Partielt anfald med påvirket bevidsthed, har udgangspunkt i mindre dele af hjernen. Et komplekst partielt anfald kan spredes og ender dermed i et sekundært generaliseret krampeanfald.

Kryptogen
Tilfælde, hvor man mistænker en hjerneskade for at være årsag - uden at være i stand til at identificere den med de skanningsmuligheder, der findes.

Kognitiv
Opfattelse/forståelse.

Meningitis
Betændelse i hjernehinderne.

Mesial Temporal Sklerose
Ændringer i strukturen, i de mesiale (midterste) dele af den ene tindingelap.

Macropsi
Ændringer i opfattelse af størrelse - omgivelserne bliver pludselig meget store i forhold til personen.

Micropsi
Ændringer i opfattelse af størrelse - omgivelserne bliver pludselig meget mindre i forhold til personen.

Migrationsdefekt
Defekt opstået under hjernen dannelse. Hjernecellerne dannes ved ventriklerne, og vandrer derefter ud og danner hjernebarken. Ved migrationsdefekt stopper denne vandring et forkert sted.

Myoklone Absencer
Pludseligt fravær, stirrende blik, eventuelt øjendrejning opad, ryk i f.eks. skuldre, arme eller ben lidt inde i anfaldet. Barnet kan ofte høre og forstå under de sidste sekunder af anfaldet, men kan først reagere efter anfalds ophør. Varighed 1-10 sekunder.

Myoklone ryk
Pludselige ryk i skuldre, arme eller ben.

Psykomotoriske anfald
Tidligere anvendt betegnelse for komplekse partielle anfald.

REM
Rapid Eye Movement er den fase i søvnen, hvor man drømmer, og der vil ses hurtige øjenbevægelser.

Reorienteringsfase
Kortere eller længere periode med bevidsthedsplumring efter anfald.

Sekundært generaliseret tonisk klonisk krampeanfald
Et krampeanfald der forudgåes af et partielt anfald, krampeanfaldet er sekundært i forhold til det primære partielle anfald.

Simpelt partielt anfald
Partielt anfald med bevaret bevidsthed, har udgangspunkt i en mindre del af den ene hjernehalvdel. Et simpelt partielt anfald kan spredes og bliver dermed til et komplekst partielt anfald eller et sekundært generaliseret krampeanfald.

Spikeudladninger
Særlig forandring på EEG, som ses i forbindelse med epilepsi.

Status Epileptikus
Serier af anfald uden ophør eller uafbrudt anfald i mindst 30 minutter.

Symptomatisk
Et tegn. En symptomatisk epilepsi er dermed en epilepsi, som er et tegn på/udløst af en hjerneskade

Synapser
Forbindelsessted mellem to hjerneceller.

Tonus
Muskelspænding.

Verbal
Sproglig - mange udviklingshæmmede har tale sprog. Men der er også mange udviklingshæmmeder der ikke har talesprog, derfor er der mange der anvender mimiker eller tegn til tale, som er et simpelt tegnsprog.

Visuel
Som har med synet at gøre.

Visuel analyse
Analyse af det, man ser.