47xxy

47xxy

 • Medicinsk anvendelse, anvendelse som doping samt bivirkninger

  Medicinsk anvendelse
  Anabole stoffers medicinske anvendelse er begrænset til sjældne tilfælde, hvor organismen ikke selv producerer testosteron og lignende hormoner. Dette kan være ved svær nyresygdom med knogletab og blodmangel.

  Anvendelse som doping
  Selvom anabole steroider ikke er tilladt at benytte i forbindelse med udøvelse af idræt, har man gennem mange år set et misbrug indenfor sportsverdenen. De fleste idrætsudøvere producerer selv naturligt mindre end 10 milligram testosteron om dagen. Enkelte udøvere kan i løbet af dage med store kraftanstrengelser være i stand til at bruge flere hundrede milligram en mængde, som overstiger selv den anbefalede dosis til syge patienter. Ved doping med anabole steroider indtages doser, der altså ligger 10, 100 og endda 1000 gange over det niveau, som benyttes i forbindelse med medicinsk behandling. Der anvendes typisk to til flere anabole steroider samtidig - såkaldt "stacking". Steroiderne kan indtages i tabletform eller i flydende form ved indsprøjtninger i muskler. Steroiderne indtages i "kure", typisk seks til ti uger, hvorefter der holdes pause i uger til måneder. Ofte suppleres forbruget med f.eks. insulin, væksthormon og stofskiftehormoner i et forsøg på at få en endnu større effekt på musklerne. Efter afsluttet kur ses et forbrug af andre stoffer, fx hCG og tamoxifen, for at fjerne nogle af de uønskede bivirkninger, som fx nedsat produktion af testosteron i testiklerne og brystudvikling.

  Anabole steroider er kun udtalt virksomme i forbindelse med intensiv vægttræning. Efter afslutning af en kur vil den øgede muskelmasse igen svinde ind. I nogle tilfælde tilbage til udgangspunktet og i visse tilfælde svinde endnu mere.

  Bivirkninger
  Der er et bredt spekter af både fysiske og psykiske bivirkninger forbundet ved at benytte anabole steroider.

  Fysiske bivirkninger
  Nogle de fysiske bivirkninger er ens hos både mænd og kvinder. Det drejer sig om udvikling af bumser (akne), leverskader, hurtig vægtforøgelse, hjerteanfald, stigning i kolesterolindholdet i blodet og nedsat forplantningsevne. Anabole steroider gør kroppen hurtigere modtagelig for træning, og den øgede aggressivitet gør, at man træner hårdere længere. Dette medfører risiko for skader i muskler og sener, fordi styrken i muskulaturen øges hurtigere end den gør i sener og knogler.

  Derudover er der en række fysiske bivirkninger, som kun ses hos mandlige brugere. Det drejer sig om impotens, skrumpning af testiklerne, prostataforstørrelser (blærehalskirtlen), lysere stemme samt væskeophobninger i kroppen. Yderligere forringes sædkvaliteten kraftigt, så længe stofferne indtages og i op til seks måneder efter. Det er eksempler på at anabole steroider har medført varig sterilitet.

  For kvinder medfører brug af anabole steroider blandt andet øget udvikling af kønsbehåring, mindskning af bryststørrelse, clitorisforstørrelse og nedsat forplantningsevne. Kvinder, som indtager anabole steroider kan yderligere få en række maskuliniserende eller viriliserende bivirkninger i form af skægvækst og øget behåring, tendens til skaldethed og dybere stemme. Der ses hyppige menstruationsforstyrrelser, som kan udvikle sig til udeblivende menstruation.

  Psykiske bivirkninger
  Misbrug af anabole sterioder har også en række psykiske bivirkninger, som opleves af både mandlige og kvindlige misbrugere og særligt af deres omgangskreds. Jo højere mængde af testosteron man tager, jo større bliver de psykiske ændringer. Man får som bruger af anabole steroider svært ved at styre sit temperament. Humørsvingninger, voldelighed, ukontrollabel adfærd, psykotiske træk samt ændringer i seksualdriften er blandt de hyppigste psykiske bivirkninger. Nogle rammes af så svær depression, at de begår selvmord.

  Afhængighed
  Der eksisterer desuden en reel risiko for, at man bliver både fysisk og psykisk afhængig af at benytte anabole steroider. Når man indtager anabole stoffer kan der ske det, at kroppen helt eller delvist stopper med at producere stofferne selv. Når misbruget så på et tidspunkt ophører, går der et stykke tid før kroppen producerer den normale mængde testosteron igen. I overgangsperioden kan man derfor opleve muskel- og mavekramper, sløvhed, forstoppelse, hovedpine og kraftige depressioner. For at undgå disse symptomer kan det føles nødvendigt at påbegynde endnu en anabol steroid kur, og så er man inde i en egentlig misbrugscirkel.

  Kilde: Anti Doping Danmark


   
 • Klinefelter's syndrom findes hos ca. 1 pr. 660 mænd. Mænd har sædvanligvis kun et X og et Y-kromosom, d.v.s. kromosomsammensætningen er 46,XY. Mænd med Klinefelter's syndrom har mere end et X kromosom, sædvanligvis to X kromosomer, d.v.s. kromosomkonstitutionen 47XXY.
  Ved fødslen har Klinefelter drenge testikler af normal størrelse. Når testiklerne hos drenge med normale kromosomer i 11-12 års alderen hurtigt vokser, forbliver Klinefelter drengenes testikler meget små, som regel kun 2 cm. fra pol til pol. Der udvikles som regel kun få sædceller i testes, og mænd med Klinefelter's syndrom er som regel infertile. Drenge med Klinefelter's syndrom bør behandles med testosteron, som regel fra 11-12 års alderen, bedst i form af Restandol tabletter (Restandolundecanoat), der er uden leverpåvirkning.

  Klinefelter drenge har hyppigere end andre drenge en noget forsinket motorisk, sproglig og modningsmæssig udvikling, uden at det på nogen måde gør dem til patienter, der kræver speciel behandling. Det er vigtigt, at disse drenge på et tidligt tidspunkt kommer i en god daginstitution, og der er et nært samarbejde mellem forældre og personale i daginstitutionen - børnehaven. Hvis den sproglige udvikling er forsinket, er det vigtigt at få talepædagoghjælp i en periode. Med hensyn til den motoriske udvikling er deltagelse i forældre/barn sportsaktiviteter og gruppeaktivi teter af enhver art af stor værdi. Det samme er iøvrigt tilfældet med henblik på at stimulere den let forsinkede modningsudvikling. I denne forbindelse kan det nævnes, at det også er vigtigt at stimulere disse drenge til selvstændighed og på ingen måde overbeskytte dem.

  Med hensyn til manglende muskeludvikling i puberteten og senpuberteten med øget træthed og øget søvnbehov kan dette i høj grad modvirkes, og som regel helt elimineres, ved relevant testosteron behandling fra 11-12 års alderen. Med hensyn til muskeludvikling og udvikling af motoriske færdigheder fra den tidligste barndom, er deltagelse i forskellige former for sport gennem barndommen af stor betydning.

  Hvis Klinefelter drenge vokser op i et godt, stabilt og stimulerende miljø, vil deres intelligens ligge inden for normalområdet, om end lidt forskudt, således at der er lidt færre end forventet med en intelligenskvotient over 110, men ingen hyppighed af drenge med en intelligenskvotient under 90. I en gruppe voksne danske mænd med Klinefelter's syndrom fandtes en gennemsnitlig intelligenskvotient på 108 sammenlignet med 115 i en kontrolgruppe.


   
 • I puberteten vil mange XXY drenge opleve, at de er lidt bagud i forhold til jævnaldrendes modenhed. De kan føle sig lidt mere usikre og være noget trætte. De udvikler mindre muskelmasse, bliver højere end deres jævnaldrende og har små testikler. Ansigts- og kropsbehåring kan være sparsom eller helt mangle. Behandlingen med testosteron bør sættes ind i begyndelsen af puberteten. Effekten af behandlingen er mere energi, bedre selvfølelse, et mere stabilt humør, mindre søvnbehov, øget sex drift, øget koncentration samt mere maskulin kropsbygning og behåring.

  Voksne XXY-mænd skiller sig ikke nødvendigvis ud fra andre mænd, men de producerer sjældent sædceller nok til at kunne blive fædre. Der findes dog i dag metoder, som giver mulighed for at hjælpe XXY-mænd med at få egne børn.Klinefeltere afviger ikke fra den øvrige gennemsnitlige befolkning, hvad angår seksualitet, dvs. at der f.eks. ikke er øget hyppighed af homoseksuelle.
 • Forskning har vist, at der er flere fælles symptomer for drenge med det ekstra kromosom, men symptomerne og graden af dem varierer fra person til person.

  Mulige symptomer hos Klinefelter-drenge

  • Små genitalier (hårde, faste testikler).
  • Øget længdevækst efter toårsalderen (specielt lange ben).
  • Taler sent, dårlig sprogforståelse.
  • Vanskeligheder med at udtrykke sig.
  • Passiv opførsel.
  • Tilfældige aggressive og impulsive udbrud.
  • Dårlig fin- og/eller grovmotorik.
  • Rysten på hænderne.
  • Indlæringsproblemer, skrivevanskeligheder.
  • Koncentrationsvanskeligheder.
  • Svigt af hørelsesperceptionen (forståelse af det hørte).
  • Tandstillingsproblemer.
  • Lavt blodtryk.

  Mulige symptomer hos ubehandlede Klinefelter-mænd

  • Infertilitet / barnløshed
  • Helt eller delvis mangel på ansigts- og kropsbehåring
  • Nedsat muskelstyrke
  • Overstrækbare led, muskelsmerter
  • Knogleskørhed
  • Små testikler
  • Feminin fedtfordeling
  • Udvikling af bryster
  • Træthed
  • Depressioner, nedtrykthed
  • Umoden optræden
  • Dårligt sprog
  • Dårlig selvfølelse, ringe selvtillid.

  Endvidere kan der optræde flg. symptomer

  • CP
  • Epilepsi
  • Muskelsvaghed
  • Autisme spektrum forstyrrelse (Autisme)

  Denne artikel er min helt egen, må ikke kopieres, se ophavsret i menuen