PNES  er en forkortelse af de engelske ord Psychogenic Non- Epileptic Seizures. Anfaldene ligner og forveksles med epileptiske anfald og  blev tidligere kaldt Pseudo - anfald


Anfaldene kan forekomme hos både børn, voksne, nogle der har epilepsi, nogle der har haft epilepsi og hos nogle der ikke har og aldrig har haft epilepsi. PNES- anfald er forskellige fra gang til gang, ofte længerevarende end epileptiske anfald og efterfølges ikke af for eksempel søvn eller konfusion.

Anfaldene udløses ofte på grund af personens ubevidste ønske om omsorg og opmærksomhed. Eller det kan være en måde at afværge krav fra omgivelserne på. Mennesker med PNES har så godt som altid et markant psykosocialt problem, og disse anfald kræver seriøs behandling, som bedst varetages i psykologisk regi.