Hvilken hjælp og støtte kan din søn have brug for
  • Hjælp til motorisk og sproglig udvikling
  • Socialpædagogisk tilrettelægning af undervisningen i skole (oftest bedre trivsel i små grupper).
  • Støttende tiltag i skolen ved læse- og skrivevanskeligheder.
  • Opfølgning af fysioterapeut.
  • Hjælp til en meningsfuld fritid (aktiviteter sammen med andre børn og unge mennesker).
Hjælp og støtte til den unge og voksne mand
  • Man kan komme på beskyttet værksted hvor der kan ydes professionel pædagogisk støtte
  • Der kan opstå behov for personlige hjælpemidler såsom kropsbårene