Behandling af tremor
Tremor behandles normalt medicinsk, men man bør generelt vente så længe som muligt med medicinsk behandling, fordi man så almindeligvis er nødt til at fortsætte.

Ved visse former for tremor er egentlig behandling ikke nødvendig, mens det i andre tilfælde kan være særdeles vanskeligt at behandle, bl.a. fordi den patofysiologiske mekanisme, der ligger til grund for sygdommen ikke er kendt.

Behandling med medicin kan ofte dæmpe udsvingningene betydeligt, hvorimod frekvensen (antal udsving pr. sekund) af rysten ikke ændres. Bivirkninger ved medicinsk behandling kan være søvnforstyrrelser, kølige hænder og fødder, forværring af astma, depression og vægtøgning, samt impotens. Medicinsk behandling kan endvidere få betydning for betjening af maskiner og evt. få den følge at man ikke længere må føre bil.

I sjældne tilfælde er der ingen effekt af medicinsk behandling, hvilket bør føre til at diagnosen genovervejes. En neurokirurgisk operation kan endvidere komme på tale, hvis tremor er stærkt funktionshæmmende i hverdagen, på arbejde eller i hjemmet.

Akupunktur eller zoneterapi er alternative muligheder, der bør prøves før en operation, lige som ergoterapeuter kan rådgive og anvise praktiske hjælpemidler til at afhjælpe symptomerne hos den berørte.

Over 60 % af patienterne oplever klar reduktion af tremor efter indtagelse af små doser alkohol, men dette medfører en risiko for decideret misbrug, hvilket kan føre til forværring ved abstinenser.

Alternativt kan rysten afhjælpes med armskinner som er et kropsbåret hjælpemiddel, sådan et hjælpemiddel skal søges gennem ens kommune.