Hvad er Tremor?
Tremor er den hyppigste gruppe af bevægeforstyrrelser og medfører i mange tilfælde et betydeligt handicap. Tremor kan simpelt defineres som rytmiske udsving i en kropsdel med skiftende sammentrækninger af virkningsmæssigt modsatrettede muskler.

Tremor forekommer i forskellige varianter og ses ved mange forskellige tilstande. Selv en relativ mild tremor kan medføre et betydeligt handicap for den berørte. Typisk er der rysten på en eller begge hænder, hovedet og problemer med stemmen.

Årsager og Hyppighed
Essentiel tremor - eller "familiær rysten" - er den mest almindelige form for Tremor. Den findes hos op til 10% af mennesker over 65 år. I alt generes ca. 30.000 danskere fra skolealderen og opefter af essentiel tremor. Begge køn rammes med samme hyppighed og sværhedsgrad og ofte gør en arvelig tendens gør sig gældende.

Man kender ikke den grundlæggende årsag til lidelsen, men det drejer sig om forandringer i den del af hjernen, der kontrollerer bevægelserne.

Note: Tremor har ikke nødvendigvis noget med Parkinsons sygdom at gøre, selvom Tremor er et karakteristisk symptom på denne sygdom. Tremor kan findes ved Klinefelter Syndrom (47xxy), Muskelsvind.